Д-р Анита Комитска

Д-р Анита Комитска е постдокторантка, която работи като уредник в Националния етнографски музей при ИЕФЕМ. Била е куратор на над 40 изложби и завежда фонд, съхраняващ традиционно облекло. Автор е на албумни издания и статии, посветени на облеклото.

Етнолозите от ИЕФЕМ ще участват в процеса на тагиране, ще анализират и интерпретират данните, свързани с диференциацията на облеклото, локалните технологии на изработката му, осмислянето на особеностите на неговите елементи, спецификата на фотографската му документация и използването му като символен ресурс. Ще участват и в подготовката на изложба за популяризация на резултатите по проекта.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната конференция „Полислав XXIII”, която се проведе тази година в Благоевград от 9 до 11. ΙΧ.2019 г., Маргарет Димитрова изнесе... още

В края на 2018 г. излезе от печат сборникът в чест на проф. Василка Алексова. В него е отпечатана статия, резултат от работата по проекта. А... още

На 17.10.2018 г. Маргарет Димитрова изнесе лекция на тема "Облеклото и неговите названия: ново и старо, книжовно и диалектно в следосвобожденска... още