Д-р Цветан Радулов

Д-р Цветан Радулов е архивист в НА на БАН в отдел „Информация, използване, съхранение и отчетност“. Неговата дисертация разглежда бита в Османската империя през погледа на чуждестранните пътешественици. Научните му интереси включват теми като османо-европейски отношения, пътеписната литература за Балканския полуостров през XVI–XIX в. и др. През последните години той изследва проблемите на българската наука и нейното развитие през XIX–XX в. и има няколко публикации по темата. Участва в създаването на няколко документални изложби на различни теми. Познанията му за развитието на етнографската наука в България от гледна точка на архивните материали в края на XIX – началото на XX век, както и компетентността му за бита в Османската империя ще помогнат в изследването на текста.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната конференция „Полислав XXIII”, която се проведе тази година в Благоевград от 9 до 11. ΙΧ.2019 г., Маргарет Димитрова изнесе... още

В края на 2018 г. излезе от печат сборникът в чест на проф. Василка Алексова. В него е отпечатана статия, резултат от работата по проекта. А... още

На 17.10.2018 г. Маргарет Димитрова изнесе лекция на тема "Облеклото и неговите названия: ново и старо, книжовно и диалектно в следосвобожденска... още