Д-р Цветан Радулов

Д-р Цветан Радулов е архивист в НА на БАН в отдел „Информация, използване, съхранение и отчетност“. Неговата дисертация разглежда бита в Османската империя през погледа на чуждестранните пътешественици. Научните му интереси включват теми като османо-европейски отношения, пътеписната литература за Балканския полуостров през XVI–XIX в. и др. През последните години той изследва проблемите на българската наука и нейното развитие през XIX–XX в. и има няколко публикации по темата. Участва в създаването на няколко документални изложби на различни теми. Познанията му за развитието на етнографската наука в България от гледна точка на архивните материали в края на XIX – началото на XX век, както и компетентността му за бита в Османската империя ще помогнат в изследването на текста.

Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още