Д-р Цветан Радулов

Д-р Цветан Радулов е архивист в НА на БАН в отдел „Информация, използване, съхранение и отчетност“. Неговата дисертация разглежда бита в Османската империя през погледа на чуждестранните пътешественици. Научните му интереси включват теми като османо-европейски отношения, пътеписната литература за Балканския полуостров през XVI–XIX в. и др. През последните години той изследва проблемите на българската наука и нейното развитие през XIX–XX в. и има няколко публикации по темата. Участва в създаването на няколко документални изложби на различни теми. Познанията му за развитието на етнографската наука в България от гледна точка на архивните материали в края на XIX – началото на XX век, както и компетентността му за бита в Османската империя ще помогнат в изследването на текста.

Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още