Д-р Цветан Радулов

Д-р Цветан Радулов е архивист в НА на БАН в отдел „Информация, използване, съхранение и отчетност“. Неговата дисертация разглежда бита в Османската империя през погледа на чуждестранните пътешественици. Научните му интереси включват теми като османо-европейски отношения, пътеписната литература за Балканския полуостров през XVI–XIX в. и др. През последните години той изследва проблемите на българската наука и нейното развитие през XIX–XX в. и има няколко публикации по темата. Участва в създаването на няколко документални изложби на различни теми. Познанията му за развитието на етнографската наука в България от гледна точка на архивните материали в края на XIX – началото на XX век, както и компетентността му за бита в Османската империя ще помогнат в изследването на текста.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната научна конференция „Българистиката по света, филологията у дома“, организирана от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и... още

На българо-румънска конференция в Букурещ на 5 юни 2018 г. Дарина Младенова и Василка Алексова изнесоха доклад по проекта на тема "Един въпросник... още

През юни д-р Джени Иванова участва в международната научна конференция „Герои. Идеи. Събития“ с доклад на тема „Описанието на облеклото в... още