Д-р Джени Иванова

Д-р Джени Иванова е ръководител на отдел „Информация, използване, съхранение и отчетност“ в НА на БАН; историк по образование, получава докторска степен през 2011 г. в Софийския университет с дисертация, анализираща османската наративна книжнина през втората половина на ХVII в. и по-конкретно аспекти от военнополитическата ситуация в българските земи през посочения период. В периода 2012–2015 г. работи като архивист в Българския исторически архив към Националната библиотека. Нейните научни интереси са в областта на историята на българите в Османската империя през XV–XIX в., историографията и архивистиката. Тя ще бъде полезна в работата по проекта във връзка с изясняването на понятия и названия, наследени както от османската административна практика, така и от всекидневния живот на българите в османската държава.

Предходни публикации на Джени Иванова, свързани с проекта:

  • Ivanova, Dzheni. The Image of the Sultan's Ally Imre Thököly in the Ottoman Historical Writings (According to Silâhdar Mehmed Ağaand Defterdar Sarı Mehmed Paşa's writings). – In: Power and Influence in Southeastern Europe, XVI – XIX c. Eds. M. Baramova, P. Mitev, I. Parvev, V. Racheva. Münster: LIT, 2014, 245–255.
Обратно към страница За нас

Новини

На международната научна конференция „Българистиката по света, филологията у дома“, организирана от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и... още

На българо-румънска конференция в Букурещ на 5 юни 2018 г. Дарина Младенова и Василка Алексова изнесоха доклад по проекта на тема "Един въпросник... още

През юни д-р Джени Иванова участва в международната научна конференция „Герои. Идеи. Събития“ с доклад на тема „Описанието на облеклото в... още