Д-р Джени Иванова

Д-р Джени Иванова е ръководител на отдел „Информация, използване, съхранение и отчетност“ в НА на БАН; историк по образование, получава докторска степен през 2011 г. в Софийския университет с дисертация, анализираща османската наративна книжнина през втората половина на ХVII в. и по-конкретно аспекти от военнополитическата ситуация в българските земи през посочения период. В периода 2012–2015 г. работи като архивист в Българския исторически архив към Националната библиотека. Нейните научни интереси са в областта на историята на българите в Османската империя през XV–XIX в., историографията и архивистиката. Тя ще бъде полезна в работата по проекта във връзка с изясняването на понятия и названия, наследени както от османската административна практика, така и от всекидневния живот на българите в османската държава.

Предходни публикации на Джени Иванова, свързани с проекта:

  • Ivanova, Dzheni. The Image of the Sultan's Ally Imre Thököly in the Ottoman Historical Writings (According to Silâhdar Mehmed Ağaand Defterdar Sarı Mehmed Paşa's writings). – In: Power and Influence in Southeastern Europe, XVI – XIX c. Eds. M. Baramova, P. Mitev, I. Parvev, V. Racheva. Münster: LIT, 2014, 245–255.
Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още