Д-р Валери Кацунов

Д-р Валери Кацунов е директор на НА на БАН; историк и архивист, специалист по историята на формиране на българската народност, един от авторите на История на България по дати. Българската хроника (2ро допълн. изд. София: Труд, 2008). По проекта той ще допринесе за изясняване на характера на някои от административните практики, благодарение на които е натрупан сводът от документи.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната конференция „Полислав XXIII”, която се проведе тази година в Благоевград от 9 до 11. ΙΧ.2019 г., Маргарет Димитрова изнесе... още

В края на 2018 г. излезе от печат сборникът в чест на проф. Василка Алексова. В него е отпечатана статия, резултат от работата по проекта. А... още

На 17.10.2018 г. Маргарет Димитрова изнесе лекция на тема "Облеклото и неговите названия: ново и старо, книжовно и диалектно в следосвобожденска... още