Докторант Десислава Узунова

Десислава Узунова е магистър със специалност „Българска филология“ и понастоящем докторантка по средновековна българска литература в Софийския университет, която работи с ръкописи от XVIII–XIX в. Има трайни интереси в областта на историята, теорията и социологията на литературата и археографията. По проекта тя ще работи върху речник на редки лексеми и словосъчетания и ще анализира отражението на народни български мисловни и културни нагласи в езика на облеклото.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната научна конференция „Българистиката по света, филологията у дома“, организирана от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и... още

На българо-румънска конференция в Букурещ на 5 юни 2018 г. Дарина Младенова и Василка Алексова изнесоха доклад по проекта на тема "Един въпросник... още

През юни д-р Джени Иванова участва в международната научна конференция „Герои. Идеи. Събития“ с доклад на тема „Описанието на облеклото в... още