Докторант Десислава Узунова

Десислава Узунова е магистър със специалност „Българска филология“ и понастоящем докторантка по средновековна българска литература в Софийския университет, която работи с ръкописи от XVIII–XIX в. Има трайни интереси в областта на историята, теорията и социологията на литературата и археографията. По проекта тя ще работи върху речник на редки лексеми и словосъчетания и ще анализира отражението на народни български мисловни и културни нагласи в езика на облеклото.

Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още