Докторант Десислава Узунова

Десислава Узунова е магистър със специалност „Българска филология“ и понастоящем докторантка по средновековна българска литература в Софийския университет, която работи с ръкописи от XVIII–XIX в. Има трайни интереси в областта на историята, теорията и социологията на литературата и археографията. По проекта тя ще работи върху речник на редки лексеми и словосъчетания и ще анализира отражението на народни български мисловни и културни нагласи в езика на облеклото.

Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още