Докторант Десислава Узунова

Десислава Узунова е магистър със специалност „Българска филология“ и понастоящем докторантка по средновековна българска литература в Софийския университет, която работи с ръкописи от XVIII–XIX в. Има трайни интереси в областта на историята, теорията и социологията на литературата и археографията. По проекта тя ще работи върху речник на редки лексеми и словосъчетания и ще анализира отражението на народни български мисловни и културни нагласи в езика на облеклото.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната конференция „Полислав XXIII”, която се проведе тази година в Благоевград от 9 до 11. ΙΧ.2019 г., Маргарет Димитрова изнесе... още

В края на 2018 г. излезе от печат сборникът в чест на проф. Василка Алексова. В него е отпечатана статия, резултат от работата по проекта. А... още

На 17.10.2018 г. Маргарет Димитрова изнесе лекция на тема "Облеклото и неговите названия: ново и старо, книжовно и диалектно в следосвобожденска... още