Гл. ас. д-р Ива Станоева

Гл. ас. д-р Ива Станоева има изследователски интереси в сферата на традиционното облекло и текстилната орнаментика, традиционните женски дейности (предене, тъкане, везане, плетене) в миналото и в съвременността, нематериалното културно наследство. Участвала е в изграждането на типологичния каталог на архива с фолклорни материали на Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ, в реализирането на проект „Създаване и експониране на фонд „Българско фолклорно наследство“ в частта му за „Облекло и накити“, „Вещи“ и „Народно изкуство“, както и в изработването на Националния регистър на нематериалното културно наследство.

Предходни публикации на гл. ас. Ива Станоева, свързани с проекта:

 • Станоева, Ива. Везбарка. – В: Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. Второ доп. изд. Съст. Минчо Георгиев. С. „Проф. Марин Дринов“, „Св. Климент Охридски“, 2016, 335–344.
 • Станоева, Ива. Предачка. – В: Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. Второ доп. изд. Съст. Минчо Георгиев. С.: „Проф. Марин Дринов“, „Св. Климент Охридски“, 2016, 43–52.
 • Станоева, Ива. Облекло и накити, Вещи, Народно изкуство – описание на фолклорни обекти и експониране на представителни колекции. – Български фолклор, 36, 2010, № 3–4, 83–87.
 • Станоева, Ива. От раклата до сцената. – В: Регионални проучвания на българския фолклор, 4. Северозападна България: общности, традиции, идентичност. Съст. Мила Сантова, Ива Станоева. С.: „Проф. Марин Дринов“, 2002, 102–106.
 • Станоева, Ива. Обличащото се тяло. – В: Антропологични изследвания. Т. 2. Съст. Цвети Лазова. С: Яр, 2001, 98–106.
 • Станоева, Ива. Моите две баби. Световете на тъкачката и на плетачката. – Български фолклор, 26, 2000, № 1, 51–62.
 • Станоева, Ива. Име и дреха. – Проблеми на изкуството, 29, 1996, №2, 56–59.
 • Станоева, Ива. Един възможен поглед към везбената технология. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, 4, 1996, 135–139.
 • Станоева, Ива. Везбеният прочит на човека. – Български фолклор, 21, № 5, 1995, 107–112.
 • Станоева, Ива.Технология и идентичност. Везането. – Проблеми на изкуството, 28, 1995, № 2, 43–47.
 • Станоева, Ива. Тялото – голо и облечено. – Български фолклор, 20, 1994, № 2, 74–82.
 • Станоева, Ива. Едно културно измерение (човекът и шевицата). – Български фолклор, 18, 1992, № 4, 22–29.
 • Матеева, Ваня, Станоева, Ива. Класификационна схема на типологичния каталог в Института за фолклор. – Български фолклор, 27, 2001, № 2–3, 96–109.
Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още