Гл. ас. д-р Мая Александрова

Гл. ас. д-р Мая Александрова е преподавателка по дисциплините „Увод в общото езикознание“, „Балканско езикознание” и „Социолингвистика“. Научните ѝ интереси са насочени към балканското езикознание, съпоставителното езикознание, етнолингвистиката и социолингвистиката. В началото на 2017 г. бе издадена нейна книга, озаглавена „Вкусове, миризми, подправки. Между лингвистиката и етнологията, на Балканите и отвъд тях“, София: Реклама Пони, 2017, 384 стр., в която в лингвистичен аспект са анализирани наименованията на вкусовете, миризмите, различните подправки в балканските и в останалите индоевропейски езици. Езиковедската част на работата е съпътствана от етноложката, като са разгледани употребите на одористичния и густативния код във фолклорните вярвания и практики у нас, на Балканите и в Европа. По проекта ще се занимава с анализ на термини в архивния масив в балканска перспектива.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната конференция „Полислав XXIII”, която се проведе тази година в Благоевград от 9 до 11. ΙΧ.2019 г., Маргарет Димитрова изнесе... още

В края на 2018 г. излезе от печат сборникът в чест на проф. Василка Алексова. В него е отпечатана статия, резултат от работата по проекта. А... още

На 17.10.2018 г. Маргарет Димитрова изнесе лекция на тема "Облеклото и неговите названия: ново и старо, книжовно и диалектно в следосвобожденска... още