Гл. ас. д-р Мая Александрова

Гл. ас. д-р Мая Александрова е преподавателка по дисциплините „Увод в общото езикознание“, „Балканско езикознание” и „Социолингвистика“. Научните ѝ интереси са насочени към балканското езикознание, съпоставителното езикознание, етнолингвистиката и социолингвистиката. В началото на 2017 г. бе издадена нейна книга, озаглавена „Вкусове, миризми, подправки. Между лингвистиката и етнологията, на Балканите и отвъд тях“, София: Реклама Пони, 2017, 384 стр., в която в лингвистичен аспект са анализирани наименованията на вкусовете, миризмите, различните подправки в балканските и в останалите индоевропейски езици. Езиковедската част на работата е съпътствана от етноложката, като са разгледани употребите на одористичния и густативния код във фолклорните вярвания и практики у нас, на Балканите и в Европа. По проекта ще се занимава с анализ на термини в архивния масив в балканска перспектива.

Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още