Гл. ас. д-р Мая Александрова

Гл. ас. д-р Мая Александрова е преподавателка по дисциплините „Увод в общото езикознание“, „Балканско езикознание” и „Социолингвистика“. Научните ѝ интереси са насочени към балканското езикознание, съпоставителното езикознание, етнолингвистиката и социолингвистиката. В началото на 2017 г. бе издадена нейна книга, озаглавена „Вкусове, миризми, подправки. Между лингвистиката и етнологията, на Балканите и отвъд тях“, София: Реклама Пони, 2017, 384 стр., в която в лингвистичен аспект са анализирани наименованията на вкусовете, миризмите, различните подправки в балканските и в останалите индоевропейски езици. Езиковедската част на работата е съпътствана от етноложката, като са разгледани употребите на одористичния и густативния код във фолклорните вярвания и практики у нас, на Балканите и в Европа. По проекта ще се занимава с анализ на термини в архивния масив в балканска перспектива.

Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още