Гл. ас. д-р Мая Александрова

Гл. ас. д-р Мая Александрова е преподавателка по дисциплините „Увод в общото езикознание“, „Балканско езикознание” и „Социолингвистика“. Научните ѝ интереси са насочени към балканското езикознание, съпоставителното езикознание, етнолингвистиката и социолингвистиката. В началото на 2017 г. бе издадена нейна книга, озаглавена „Вкусове, миризми, подправки. Между лингвистиката и етнологията, на Балканите и отвъд тях“, София: Реклама Пони, 2017, 384 стр., в която в лингвистичен аспект са анализирани наименованията на вкусовете, миризмите, различните подправки в балканските и в останалите индоевропейски езици. Езиковедската част на работата е съпътствана от етноложката, като са разгледани употребите на одористичния и густативния код във фолклорните вярвания и практики у нас, на Балканите и в Европа. По проекта ще се занимава с анализ на термини в архивния масив в балканска перспектива.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната научна конференция „Българистиката по света, филологията у дома“, организирана от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и... още

На българо-румънска конференция в Букурещ на 5 юни 2018 г. Дарина Младенова и Василка Алексова изнесоха доклад по проекта на тема "Един въпросник... още

През юни д-р Джени Иванова участва в международната научна конференция „Герои. Идеи. Събития“ с доклад на тема „Описанието на облеклото в... още