гл. ас. д-р Миглена Иванова

Гл. ас. д-р Миглена Иванова има изследователски интереси и публикации в областта на визуалната антропология, антропологията на облеклото, както и публикации за конструирането на гагаузкото женско облекло в края на ХІХ в., използването на традиционното облекло като символен ресурс от младата българска държава в годините непосредствено след Освобождението и процесите на замяна на традиционното облекло със съвременно градско облекло. Участвала е също така в изработването на Националния регистър на нематериалното културно наследство.

Предходни публикации на гл. ас. Миглена Иванова, свързани с проекта:

  • Иванова, Mиглена. Орнаментиката в ‘огледалото’ на идеите и практиките за експониране на Първото пловдивско изложение. – Български фолклор, 33, 2007, № 4, 26–43.
  • Иванова, Миглена. Живи човешки съкровища – България. / Living Human Treasures – Bulgaria. С: „ Проф. Марин Дринов”.
  • Иванова, Mиглена. Визуални свидетелства за Варненските гагаузки и за техните шалвари. – В: Брегът – морето – Европа. С:„Проф. М. Дринов”, 2006, 122–136.
  • Иванова, Миглена. Писмени свидетелства за варненските гагаузки и техните шалвари. – Български фолклор, 30, 2004, № 3, 83–84.
  • Иванова, Миглена. От носията до роклята. – Български фолклор, 26, 2000, № 1, 41–50.
  • Ivanova, Miglena. Conquering the Black Sea Pearl. Old Ottoman Fashions, Gagauz Belles and Local Color on the Late Nineteenth Century Photographs and Oil Paintings from the City of Varna. – In: Proceedings of the Ninth Joint Meeting of North American and Bulgarian Scholars, Oregon, May 31 – June 1, 2012. Sofia: Boyan Penev Publishing Center, 2015, 123–133.
  • Ivanova, Miglena. Concepts and Practices for Displaying Traditional Costumes on the First Bulgarian Exposition in 1892. – In: Social and Spiritual Aspects of Material Culture/ Социjални и духовни аспекти на материjалната култура. Skopje, Institute of Ethnology and Anthropology, 2009, 383–392.
  • Ivanova, Miglena. Representing the Bulgarian Nation and Its Regions. Uses of Traditional Culture as Heritage – the Case of Kavarna. ‒ In: The Politics of Heritage and Regional Development Strategies. Actors, Interests, Conflicts. Weimar: Bauhaus-Universität, 2007, 79–95.
Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още