гл. ас. д-р Миглена Иванова

Гл. ас. д-р Миглена Иванова има изследователски интереси и публикации в областта на визуалната антропология, антропологията на облеклото, както и публикации за конструирането на гагаузкото женско облекло в края на ХІХ в., използването на традиционното облекло като символен ресурс от младата българска държава в годините непосредствено след Освобождението и процесите на замяна на традиционното облекло със съвременно градско облекло. Участвала е също така в изработването на Националния регистър на нематериалното културно наследство.

Предходни публикации на гл. ас. Миглена Иванова, свързани с проекта:

  • Иванова, Mиглена. Орнаментиката в ‘огледалото’ на идеите и практиките за експониране на Първото пловдивско изложение. – Български фолклор, 33, 2007, № 4, 26–43.
  • Иванова, Миглена. Живи човешки съкровища – България. / Living Human Treasures – Bulgaria. С: „ Проф. Марин Дринов”.
  • Иванова, Mиглена. Визуални свидетелства за Варненските гагаузки и за техните шалвари. – В: Брегът – морето – Европа. С:„Проф. М. Дринов”, 2006, 122–136.
  • Иванова, Миглена. Писмени свидетелства за варненските гагаузки и техните шалвари. – Български фолклор, 30, 2004, № 3, 83–84.
  • Иванова, Миглена. От носията до роклята. – Български фолклор, 26, 2000, № 1, 41–50.
  • Ivanova, Miglena. Conquering the Black Sea Pearl. Old Ottoman Fashions, Gagauz Belles and Local Color on the Late Nineteenth Century Photographs and Oil Paintings from the City of Varna. – In: Proceedings of the Ninth Joint Meeting of North American and Bulgarian Scholars, Oregon, May 31 – June 1, 2012. Sofia: Boyan Penev Publishing Center, 2015, 123–133.
  • Ivanova, Miglena. Concepts and Practices for Displaying Traditional Costumes on the First Bulgarian Exposition in 1892. – In: Social and Spiritual Aspects of Material Culture/ Социjални и духовни аспекти на материjалната култура. Skopje, Institute of Ethnology and Anthropology, 2009, 383–392.
  • Ivanova, Miglena. Representing the Bulgarian Nation and Its Regions. Uses of Traditional Culture as Heritage – the Case of Kavarna. ‒ In: The Politics of Heritage and Regional Development Strategies. Actors, Interests, Conflicts. Weimar: Bauhaus-Universität, 2007, 79–95.
Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още