Проектът цели да анализира комплексно и да въведе в научно обращение чрез електронно издание един непознат и неизследван масив от документи от края на ХІХ в., който се пази в Научния архив на БАН и представя по няколко сравнително еднотипни начина дрехите на различни социални и етнически групи в следосвобожденска България. Писмените документи в масива са с обем от 1112 страници, изписани са с различни почерци и съдържат описания по области, общини или населени места от оторизирани административни лица. Към тях са прикрепени 152 фотографии на облекло, направени специално за да илюстрират описанията.

Начинът на събиране на информация предполага стремеж към изчерпателност и обективност, поради което описанието на облеклото в отделните документи съдържа многообразни данни: за домашното производство на дрехи, за тъкани и украса, за дрехата като маркер на социален статус или етническа принадлежност, за традициите и иновациите в облеклото на различни социални слоеве; за терминологията и идиоматиката в диалектите на българския език, свързана с производството на облекло, както и за изграждащата се книжовна норма, за културните заемки от различни езици; за развитието и използването на фотографията за документални цели в края на ХІХ в.; за задачите, изпълнявани от някои категории държавни административни служители във връзка със събирането на информацията в свода от документи; за официалните названия на селищата, както и за названията и състава на тогавашните административни единици; за формиращия се административен стил в края на XIX в., за степента на правописна и стилова грамотност и за речевия етикет на администрацията в началните десетилетия на новоосвободена България.

Анализът на данните ще се извърши с помощта на преструктуриране на съдържанието на масива чрез използване на компютърни технологии и ще позволи да се осветли традиционното, предимно домашно изработване на облекло, което е една от основните дейности във всекидневната култура в указания период; ще се открои богатството на българския език; ще се придобият нови знания за някои от практиките на младата тогава българска държава, на общинската, околийската и селищната администрация.

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още