Проф. д-р Василка Алексова

Проф. д-р Василка Алексова е преподавателка по стара румънска литература, по история на румънския език, румънска диалектология и румънски език. Водила е и свободноизбираем курс, посветен на терминологията на народните обичаи и вярвания. Научните ѝ интереси са насочени преди всичко към българо-румънските езикови и културни взаимоотношения и балканската етнолингвистика. Участвала е в редица българо-румънски проекти с етнолингвистична насоченост, а също и в проекти за проучване на диалектите на малцинствени групи у нас. Описвала е и е превеждала множество архивни документи. Съставител е на Опис на румънски документи за българската история, донесени и съхранявани у нас във вид на микро- и фотокопия. Тя е автор на книгата Сватбената терминология в българския и румънския език. Етнолингвистично изследване. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 510 стр., в която става дума и за специфика на сватбеното облекло. В проекта ще работи по разчитането на неясни думи и форми, ще се включи и в лексикалното проучване на архивния масив в светлината на българо-румънските езикови и културни контакти.

Обратно към страница За нас

Новини

На международната научна конференция „Българистиката по света, филологията у дома“, организирана от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и... още

На българо-румънска конференция в Букурещ на 5 юни 2018 г. Дарина Младенова и Василка Алексова изнесоха доклад по проекта на тема "Един въпросник... още

През юни д-р Джени Иванова участва в международната научна конференция „Герои. Идеи. Събития“ с доклад на тема „Описанието на облеклото в... още