Проф. д-р Василка Алексова

Проф. д-р Василка Алексова е преподавателка по стара румънска литература, по история на румънския език, румънска диалектология и румънски език. Водила е и свободноизбираем курс, посветен на терминологията на народните обичаи и вярвания. Научните ѝ интереси са насочени преди всичко към българо-румънските езикови и културни взаимоотношения и балканската етнолингвистика. Участвала е в редица българо-румънски проекти с етнолингвистична насоченост, а също и в проекти за проучване на диалектите на малцинствени групи у нас. Описвала е и е превеждала множество архивни документи. Съставител е на Опис на румънски документи за българската история, донесени и съхранявани у нас във вид на микро- и фотокопия. Тя е автор на книгата Сватбената терминология в българския и румънския език. Етнолингвистично изследване. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 510 стр., в която става дума и за специфика на сватбеното облекло. В проекта ще работи по разчитането на неясни думи и форми, ще се включи и в лексикалното проучване на архивния масив в светлината на българо-румънските езикови и културни контакти.

Обратно към страница За нас

Новини

Публикуван е сборникът с доклади от конференцията.
Може да бъде намерен и онлайн на адрес:
... още

На 16 юни 2020 г. в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.
Изложбата е част от... още

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“
На 24 и 25 януари 2020 г. в Новата конферентна зала на... още