Проф. д-р Василка Алексова

Проф. д-р Василка Алексова е преподавателка по стара румънска литература, по история на румънския език, румънска диалектология и румънски език. Водила е и свободноизбираем курс, посветен на терминологията на народните обичаи и вярвания. Научните ѝ интереси са насочени преди всичко към българо-румънските езикови и културни взаимоотношения и балканската етнолингвистика. Участвала е в редица българо-румънски проекти с етнолингвистична насоченост, а също и в проекти за проучване на диалектите на малцинствени групи у нас. Описвала е и е превеждала множество архивни документи. Съставител е на Опис на румънски документи за българската история, донесени и съхранявани у нас във вид на микро- и фотокопия. Тя е автор на книгата Сватбената терминология в българския и румънския език. Етнолингвистично изследване. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 510 стр., в която става дума и за специфика на сватбеното облекло. В проекта ще работи по разчитането на неясни думи и форми, ще се включи и в лексикалното проучване на архивния масив в светлината на българо-румънските езикови и културни контакти.

Обратно към страница За нас

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още