За нас

Многообразието на съдържащата се информация в свода, който ще е в центъра на анализите в рамките на настоящия проект, изисква обемна работа, различни умения и много усилия за обобщаването на различни по тип данни, предполагащи и различна компетентност: палеографска (документите са писани от множество ръце, понякога почерците са трудно четливи или нечетливи); историческа (история на езика, история на всекидневния живот, история на администрацията, история на езиковите контакти); историко-географска, лингвистична и етнографска, като целта е информацията в масива от документи да бъде осмислена цялостно и да бъде структурирана най-ефикасно с нужните връзки между отделните звена. Ето защо екипът включва различни специалисти, чиито познания да направят възможно реализирането на основната цел на проекта. Те работят в различни научни институции.

Базовата организация е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.
Ръководител на проекта е проф. д-р Маргарет Димитрова (Софийски университет).
В екипа от Софийския университет работят още:

Към екипа на Софийския университет работи и гл. ас. д-р Симеон Стефанов.

Предвижда се на основен трудов договор за работа по проекта да бъде назначена в Софийския университет Илина Лулейска

Партньорска организация по проекта е Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ).

Координатор на проекта от страна на ИЕФЕМ е гл. ас. д-р Миглена Иванова

В проекта работят още двама специалисти от ИЕФЕМ:

В ИЕФЕМ на основен трудов договор за работа по проекта е назначен Делян Русев.

По проекта работят и специалистите д-р Валери Кацунов, д-р Джени Иванова и д-р Цветан Радулов.

Чуждестранен член на екипа е доц. д-р Хетил Ро Хауге (Норвегия).

Новини

На международната конференция „Полислав XXIII”, която се проведе тази година в Благоевград от 9 до 11. ΙΧ.2019 г., Маргарет Димитрова изнесе... още

В края на 2018 г. излезе от печат сборникът в чест на проф. Василка Алексова. В него е отпечатана статия, резултат от работата по проекта. А... още

На 17.10.2018 г. Маргарет Димитрова изнесе лекция на тема "Облеклото и неговите названия: ново и старо, книжовно и диалектно в следосвобожденска... още