За нас

Многообразието на съдържащата се информация в свода, който ще е в центъра на анализите в рамките на настоящия проект, изисква обемна работа, различни умения и много усилия за обобщаването на различни по тип данни, предполагащи и различна компетентност: палеографска (документите са писани от множество ръце, понякога почерците са трудно четливи или нечетливи); историческа (история на езика, история на всекидневния живот, история на администрацията, история на езиковите контакти); историко-географска, лингвистична и етнографска, като целта е информацията в масива от документи да бъде осмислена цялостно и да бъде структурирана най-ефикасно с нужните връзки между отделните звена. Ето защо екипът включва различни специалисти, чиито познания да направят възможно реализирането на основната цел на проекта. Те работят в различни научни институции.

Базовата организация е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.
Ръководител на проекта е проф. д-р Маргарет Димитрова (Софийски университет).
В екипа от Софийския университет работят още:

Към екипа на Софийския университет работи и гл. ас. д-р Симеон Стефанов.

Предвижда се на основен трудов договор за работа по проекта да бъде назначена в Софийския университет Илина Лулейска

Партньорска организация по проекта е Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ).

Координатор на проекта от страна на ИЕФЕМ е гл. ас. д-р Миглена Иванова

В проекта работят още двама специалисти от ИЕФЕМ:

В ИЕФЕМ на основен трудов договор за работа по проекта е назначен Делян Русев.

По проекта работят и специалистите д-р Валери Кацунов, д-р Джени Иванова и д-р Цветан Радулов.

Чуждестранен член на екипа е доц. д-р Хетил Ро Хауге (Норвегия).

Новини

През март 2018 г. проф. д-р Маргарет Димитрова представи проекта „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата... още

В книжка 3-4 (2017) на сп. Език и литература излезе статията на Илина Лулейска по проекта "Един неизследван писмен извор от края на XIX век.... още

През месец март 2018 г. излезе от печат нова публикация по темата на проекта:
Miglena Ivanova. Alternative Possibilities for the... още